1. Zwroty proszę kierować na adres : Sklep Terminex Nowogard ul. 15 Lutego 9B 72-200. Na zewnątrz paczki proszę umieścić kartkę A4 z opisem ZWROT – to znacznie przyspieszy przekierowanie do działu i rozpatrzenie

2. Termin na zwrot produktu to 30 dni – od daty Sprzedaży towaru – Data na paragonie / fakturze.

3. Podpis formularza jest wymagany do akceptacji zwrotu, oznacza zapoznanie się z treścią. Proszę dołączyć wypełniony formularz do paczki.

4. Produkt zwracany nie może być używany, uszkodzony, nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub być w stanie gorszym niż jak był doręczony.

5. Dowód sprzedaży musi być dołączony do przesyłki – oryginalny paragon ( w przypadku faktury może być to kopia )

6. Prosimy o staranne zapakowanie produktu, aby zapobiec uszkodzeniom podczas wysyłki w oryginalne opakowanie wraz z odpowiednimi przekładkami, zabezpieczeniami, jeżeli takie były zastosowane przy dostawie.

7. Koszty przesyłki powrotnej oraz nadawczej ponosi w całości kupujący- wyłączając przypadki gdy towar dojdzie uszkodzony lub inny niż zamówiony. Zamówienie kuriera przez naszą firmę po odbiór jest opcją dodatkową za dopłatą.

8. Czas zwrotu środków pieniężnych może trwać do 14 dni roboczych od daty dostarczenia zwracanego produktu do siedziby firmy.

9. W przypadku, gdy produkt zwracany dotrze do nas uszkodzony – zwrot nie będzie akceptowany, a koszt wysyłki ponownej poniesie kupujący.

10. Jeżeli paczka będzie uszkodzona z zewnątrz podczas dostawy przez kuriera, nasz sklep odmówi odbioru przesyłki.

11. Zwrot nie jest akceptowany w przypadkach jeżeli produkt był kupiony z gamy towarów drugiego gatunku lub sekcji wyprzedażowej.

12. W przypadku gdy w ofercie handlowej nie były wyszczególnione koszty przesyłki, lub jest on wliczony w kwotę produktu podczas oferty internetowej – będzie on naliczany według stawek określonych przez firmę …

13. Produkt powinien wrócić w oryginalnym opakowaniu, jeżeli będzie to inne opakowanie- zwrot będzie potrącony o koszt opakowania firmowego. Dotyczy to również sytuacji gdy opakowanie wróci zniszczone lub nie nadające się do ponownego wykorzystania i sprzedaży.

14. Jeżeli produkt zakupiony był na FAKTURĘ VAT – zostaną naliczone koszta podczas księgowania Korekty Faktury oraz listy polecone związane z potwierdzeniem odbioru.

15. Podanie danych nabywcy jest konieczne do procedury zwrotu i wypłaty środków pieniężnych.

16. Zwroty środków pieniężnych są realizowane tylko przelewem bankowym – opłata za przelew naliczana w wysokości 4 zł.

17. Przypadki w których występuje odmowa przyjęcia zwrotu z powodów wymienionych w punktach 2,4,9 – będzie naliczany koszt manipulacji paczką, towarem, ponownym pakowaniem i wysyłką.

18. Opis i powód zwrotu nie jest wymagany, ale doceniamy chęć podania przyczyny zwrotu, aby poprawiać jakość naszych usług i produktów.

19. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących wypadkach:
a) umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, ze po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta;
d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krotki termin przydatności do użycia;
e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają połączone z innymi rzeczami;
g) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usługi lub rzeczy;
i) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) umowy zawartej na aukcji publicznej;
l) umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Towar zwrócony bez akceptacji przyjęcia przetrzymywany jest przez okres 60 dni, po tym czasie będzie utylizowany.

Wishlist 0
Continue Shopping
X